foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:382522
rekrutacja
VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół  w Polsce. To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Młodzież klasy wojskowej uczęszcza na zajęcia z edukacji wojskowej, uczestniczy w tzw. Wojskowych Dniach Szkoleniowych oraz swoje umiejętności związane ze sztuką wojskową doskonali podczas 50 godzinnego poligonu, organizowanego na obiektach patronackiej jednostki wojskowej. Zajęcia wojskowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Szkoła posiada profesjonalny, szkoleniowy sprzęt wojskowy, który został pozyskany w związku z realizacją dotacji MON na zakup wyposażenia przez szkoły prowadzące  pilotażowy program.
Po zakończeniu szkolenia wojskowego absolwent szkoły otrzymuje certyfikat MON o ukończeniu tego szkolenia. Wówczas może rozpocząć przygodę z wojskiem, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, zasilając szeregi żołnierzy służby zawodowej, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Obronie Terytorialnej Kraju.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach wojskowych :
- Wojskowej Akademii Technicznej
- Akademii Wojsk Lądowych
- Akademii Sił Powietrznych
- Akademii Marynarki Wojennej
Obecnie szkoła ubiega się o prowadzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego. Decyzję w tej kwestii podejmie Minister Obrony Narodowej, który będzie sprawował merytoryczny nadzór nad oddziałem.
Czekamy na Ciebie !!!
foto 0001  foto 0002

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
projekt plakatPrzypominamy, że na gazetce informacyjnej poświęconej projektowi "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" współfinansowanemu ze środków UE zastały umieszczone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Proszę pamiętać, że:
 1. Osoby, które zakwalifikowały się do Udziału w Projekcie są proszone o podpisanie i dostarczenie do sekretariatu Szkoły kompletu niżej wymienionych dokumentów  (do pobrania w Sekretariacie Szkoły):
  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
  2. Oświadczenia Uczestnika Projektu
  3. Formularza Dane Uczestnika Projektu
  najpóźniej do 27 września 2018 r. do godz. 15:00.
 2. W/w dokumenty muszą zostać podpisane przez Kandydata.  W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata.
 3. Osoby, które zakwalifikowały się do Udziału w Projekcie, a rezygnują z którejś formy wsparcia (zajęć) są proszone o niezwłoczne (najpóźniej do dnia 25 września do godz. 15:00) złożenie rezygnacji na piśmie, w której określą formę wsparcia oraz powód rezygnacji.
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na niektóre formy wsparcia ogłoszony został drugi nabór na wolne miejsca (VI Liceum Ogólnokształcące: warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z fizyki; Technikum nr 12: zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, kółko zainteresowań z języka angielskiego, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego).
W przypadku zajęć przeznaczonych dla klas III liceum oraz IV technikum, dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w drugim naborze uczniów/ uczennice młodszych klas. W drugim naborze o zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń, a formularze zgłoszeniowe powinny być opatrzone dopiskiem „drugi nabór”. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły od 25 września (od godz. 8:00) do 26 września (do godz. 15:00).
uonet+
molnet plus

Z naszej galerii...

czytaj pl 2017 plakat

piątek, 29 maja 2020
Dziś imieniny:
Magdaleny, Bogumily

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2020/2021

2003 - 2020 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska
Tłumaczenie na język niemicki: mgr Wioletta Szyguła

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...