foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
  ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry

 tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:319267

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
projekt plakatPrzypominamy, że na gazetce informacyjnej poświęconej projektowi "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" współfinansowanemu ze środków UE zastały umieszczone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Proszę pamiętać, że:
 1. Osoby, które zakwalifikowały się do Udziału w Projekcie są proszone o podpisanie i dostarczenie do sekretariatu Szkoły kompletu niżej wymienionych dokumentów  (do pobrania w Sekretariacie Szkoły):
  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
  2. Oświadczenia Uczestnika Projektu
  3. Formularza Dane Uczestnika Projektu
  najpóźniej do 27 września 2018 r. do godz. 15:00.
 2. W/w dokumenty muszą zostać podpisane przez Kandydata.  W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata.
 3. Osoby, które zakwalifikowały się do Udziału w Projekcie, a rezygnują z którejś formy wsparcia (zajęć) są proszone o niezwłoczne (najpóźniej do dnia 25 września do godz. 15:00) złożenie rezygnacji na piśmie, w której określą formę wsparcia oraz powód rezygnacji.
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na niektóre formy wsparcia ogłoszony został drugi nabór na wolne miejsca (VI Liceum Ogólnokształcące: warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z fizyki; Technikum nr 12: zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, kółko zainteresowań z języka angielskiego, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego).
W przypadku zajęć przeznaczonych dla klas III liceum oraz IV technikum, dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w drugim naborze uczniów/ uczennice młodszych klas. W drugim naborze o zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń, a formularze zgłoszeniowe powinny być opatrzone dopiskiem „drugi nabór”. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły od 25 września (od godz. 8:00) do 26 września (do godz. 15:00).
uonet+
molnet plus

Z naszej galerii...

czytaj pl 2017 plakat

środa, 24 października 2019
Dziś imieniny:
Rafała, Marcina

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2019/2020
plan lekcji

2003 - 2019 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska
Tłumaczenie na język niemicki: mgr Wioletta Szyguła

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...