foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:382525
rekrutacja
VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół  w Polsce. To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Młodzież klasy wojskowej uczęszcza na zajęcia z edukacji wojskowej, uczestniczy w tzw. Wojskowych Dniach Szkoleniowych oraz swoje umiejętności związane ze sztuką wojskową doskonali podczas 50 godzinnego poligonu, organizowanego na obiektach patronackiej jednostki wojskowej. Zajęcia wojskowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Szkoła posiada profesjonalny, szkoleniowy sprzęt wojskowy, który został pozyskany w związku z realizacją dotacji MON na zakup wyposażenia przez szkoły prowadzące  pilotażowy program.
Po zakończeniu szkolenia wojskowego absolwent szkoły otrzymuje certyfikat MON o ukończeniu tego szkolenia. Wówczas może rozpocząć przygodę z wojskiem, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, zasilając szeregi żołnierzy służby zawodowej, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Obronie Terytorialnej Kraju.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach wojskowych :
- Wojskowej Akademii Technicznej
- Akademii Wojsk Lądowych
- Akademii Sił Powietrznych
- Akademii Marynarki Wojennej
Obecnie szkoła ubiega się o prowadzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego. Decyzję w tej kwestii podejmie Minister Obrony Narodowej, który będzie sprawował merytoryczny nadzór nad oddziałem.
Czekamy na Ciebie !!!
foto 0001  foto 0002

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im.Jana Pawła II
w Tarnowskich Górach z dnia 19.05.2020


8 – 29 czerwca Egzamin maturalny – w tym roku bez egzaminu ustnego
Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, wyniki do 30 września.
Do 11 sierpnia ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom i zdającym świadectw. 
Więcej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

22 czerwca – 9 lipca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017)

31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
 
 
Organizacja zajęć rewalidacyjnych
Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych w szkole.
Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców i młodzieży. Chęć korzystania z nich proszę zgłosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia. Przy organizacji takich zajęć szkoła uwzględni  możliwości oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, będzie kontynuowana praca z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
A. W zakresie warunków sanitarnych:
§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
§ Rodzice zapewniają swojemu dziecku środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki):
- obowiązują zasady:
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja przy wejściu do szkoły oraz sali dydaktycznej),
b. używanie osłony ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
c. brak biżuterii na rękach poniżej łokcia (żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk)
§ Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do oznaczonych, zamykanych i wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
§ Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
§ Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, a w szczególności:
- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,
- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł każdorazowo po zakończonych zajęciach przez uczestnika lub grupę.
B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:
§ Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty innych osób niż uczeń i nauczyciel/pracownik szkoły.
§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:
§ Praca indywidualna lub w grupach o stałym składzie do 12 osób.
§ Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.
§ Wietrzenie sali, w której przebywa młodzież, przynajmniej raz na godzinę.
Przydatne instrukcje:
- mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
uonet+
molnet plus

Z naszej galerii...

czytaj pl 2017 plakat

piątek, 29 maja 2020
Dziś imieniny:
Magdaleny, Bogumily

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2020/2021

2003 - 2020 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska
Tłumaczenie na język niemicki: mgr Wioletta Szyguła

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...