foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:413544
VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół  w Polsce. To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Młodzież klasy wojskowej uczęszcza na zajęcia z edukacji wojskowej, uczestniczy w tzw. Wojskowych Dniach Szkoleniowych oraz swoje umiejętności związane ze sztuką wojskową doskonali podczas 50 godzinnego poligonu, organizowanego na obiektach patronackiej jednostki wojskowej. Zajęcia wojskowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Szkoła posiada profesjonalny, szkoleniowy sprzęt wojskowy, który został pozyskany w związku z realizacją dotacji MON na zakup wyposażenia przez szkoły prowadzące  pilotażowy program.
Po zakończeniu szkolenia wojskowego absolwent szkoły otrzymuje certyfikat MON o ukończeniu tego szkolenia. Wówczas może rozpocząć przygodę z wojskiem, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, zasilając szeregi żołnierzy służby zawodowej, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Obronie Terytorialnej Kraju.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach wojskowych :
- Wojskowej Akademii Technicznej
- Akademii Wojsk Lądowych
- Akademii Sił Powietrznych
- Akademii Marynarki Wojennej
Obecnie szkoła ubiega się o prowadzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego. Decyzję w tej kwestii podejmie Minister Obrony Narodowej, który będzie sprawował merytoryczny nadzór nad oddziałem.
Czekamy na Ciebie !!!
foto 0001  foto 0002

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
1959r.-
01Pierwsze szkolenie uczniów dla PKP w siedzibie szkoły Mechaniczno-Elektrycznej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza. Inicjatorem powołania klasy był Naczelnik Parowozowni Lucjan Trzeciakowski.
   
1961r.-
02Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głównej w Tarnowskich Górach.
   
1964r.- 03Powołano Społeczny Komitet Budowy Kolejowej Szkoły Technicznej przy Węźle w Tarnowskich Górach. Przewodniczącym Komitetu został mgr inż. Franciszek Adamonis. Zadaniem Komitetu było opracowanie danych wyjściowych, przygotowanie dokumentacji techniczno-roboczej, przygotowanie terenu pod budowę, zebranie dobrowolnych wkładów pieniężnych od załogi PKP, organizowanie czynów społecznych na rzecz budowy nowej szkoły. W odpowiedzi na apel Komitetu pracownicy Węzła Kolejowego w Tarnowskich Górach zebrali przez 3 lata kwotę 1,5 miliona złotych na budowę szkoły.
   
1966r.-
7 grudnia zawarta została umowa o budowie 15-izbowej szkoły zawodowej pomiędzy Prezydium WRN w Katowicach i Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Katowicach.
   
1969r.-
0417 września przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar.
   
W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa, która do roku 2000 wykształciła 521 fachowców dla potrzeb kolei i nie tylko.
   
1969r.- 19 lipca zaczęło działać w szkole "Technikum Kolejowe dla Pracujących", które do roku 1991 wykształciło 876 techników.
   
1981r.- Powstało Dzienne Technikum Kolejowe, które do 2001r. wykształciło 731 techników.
   
2000r.- 30 maja w Częstochowie sporządzono Akt Notarialny Nr 3212 na mocy, którego Polskie Koleje Państwowe przekazały siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych PKP na rzecz Skarbu Państwa tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie Umowy Użytkowania Wieczystego i Własności Budynku.
   
2002r.- Szkoła zmieniła nazwę na "Zespół Szkół Techniczno-Usługowych". W skład szkoły wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące nr VI z elementami wojskowości
Technikum nr 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
   
2006r.- sztandar16 października Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II. Akt nadania szkole imienia wręczył Starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Korpak. Szkoła otrzymała również nowy sztandar, który ufundował Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
   
2007r.- Starosta Powiatu Tarnogórskiego, pan Józef Korpak, wręczył pani Małgorzacie Grzesiakowskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.
   
2009r.- OrlikDnia 30 marca oddano do użytku kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012". Obiekt ten wybudowano na terenie należącym do szkoły i administrować nim będzie dyrekcja szkoły.
   
2009r.- Od września otwarto nową klasę z innowacyjnym programem "Policja w służbie społeczeństwa".
   
2011r.- Od września otwarto klasę pożarniczą.
   
2012r.- 0816 października podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.
   
2018r.- szkola 2019Zakończono termomodernizację budynku szkoły, która odzyskała dawny blask. W ramach inwestycji docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również remont remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną. Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszyły się warunki nauczania. Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniosła 1 789 299zł.
uonet+
molnet plus

czytaj pl 2017 plakat

piątek, 23 października 2020
Dziś imieniny:
Marleny, Seweryna

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2020/2021

2003 - 2020 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...