foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:415333
VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół  w Polsce. To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Młodzież klasy wojskowej uczęszcza na zajęcia z edukacji wojskowej, uczestniczy w tzw. Wojskowych Dniach Szkoleniowych oraz swoje umiejętności związane ze sztuką wojskową doskonali podczas 50 godzinnego poligonu, organizowanego na obiektach patronackiej jednostki wojskowej. Zajęcia wojskowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Szkoła posiada profesjonalny, szkoleniowy sprzęt wojskowy, który został pozyskany w związku z realizacją dotacji MON na zakup wyposażenia przez szkoły prowadzące  pilotażowy program.
Po zakończeniu szkolenia wojskowego absolwent szkoły otrzymuje certyfikat MON o ukończeniu tego szkolenia. Wówczas może rozpocząć przygodę z wojskiem, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, zasilając szeregi żołnierzy służby zawodowej, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Obronie Terytorialnej Kraju.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach wojskowych :
- Wojskowej Akademii Technicznej
- Akademii Wojsk Lądowych
- Akademii Sił Powietrznych
- Akademii Marynarki Wojennej
Obecnie szkoła ubiega się o prowadzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego. Decyzję w tej kwestii podejmie Minister Obrony Narodowej, który będzie sprawował merytoryczny nadzór nad oddziałem.
Czekamy na Ciebie !!!
foto 0001  foto 0002

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

pol

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II jest szkołą, która wrosła w tradycję miasta Tarnowskie Góry. Kształci w nowoczesnych zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia i funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. Posiada bogatą bazę dydaktyczną: pracownię teleinformatyczną, logistyczną, telekomunikacyjną. Szkoła jest wyposażona w dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, estetyczne sale lekcyjne, pracownie do nauki języków obcych, salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, salę do zajęć z samoobrony, nowoczesne wielofunkcyjne boisko -Moje Boisko "Orlik 2012".

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych to szkoła, w której panuje przyjazna i życzliwa atmosfera, a młodzież czuje się bezpiecznie. Zapewniamy uczniom bezpłatne praktyki zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo zawodowe.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa: Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, Powiatowa Rada Młodzieży, Szkolne Koło PCK, koło SKS (piłka ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa i tenis stołowy), Koło Elektroniczne. W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz z zajęć sportowych w ramach unijnego projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". W nastepnym roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowej wymianie w ramach projektu Socrates-Comenius i współpracowała z młodzieżą szkół średnich z Turcji i Francji. W roku 2011/2012 w szkole gościł asystent z Turcji w ramach projektu Comenius Asystentura.

Od 2000 roku atrakcją Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych jest VI Liceum Ogólnokształcące zwane mundurowym. To tutaj młodzież ma szanse zetknięcia się z tajnikami służby wojskowej, uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach z musztry i w wakacyjnym obozie wojskowym. Liceum to przygotowuje do pracy w służbach mundurowych. W roku szkolnym 2009/2010 utworzono kolejne klasy mundurowe, tym razem o specjalności policyjnej - "Policja w służbie dla społeczeństwa".

W kolejnym roku powstała klasa pożarnicza, gdzie realizowany jest program innowacyjny "Pożarnictwo - prewencja i walka z zagrożeniami".

W roku szkolnym 2012/2013 w VI LO funkcjonuje 11 oddziałów. Szkoła współpracuje
z 5 Tarnogórskim Pułkiem Chemicznym, z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach,
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

staz16 października 2012 roku w ZSTU podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.

W Technikum nr 12 w roku szkolnym 2012/2013 istnieją 4 oddziały o specjalnościach technik logistyk i technik teleinformatyk. Szkoła przystąpiła do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie". W ramach zajęć praktycznych szkoła współpracuje z firmami logistycznymi i teleinformatycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Międzynarodowym Lotniskiem Katowice-Pyrzowice GTL S.A.

 

 

 

 

 

uonet+
molnet plus

czytaj pl 2017 plakat

sobota, 31 października 2020
Dziś imieniny:
Urbana, Saturnina

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2020/2021

2003 - 2020 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...