Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II Deklaracja dostępności
UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Niedostępne elementy i treści
W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.     
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-21.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo sekretariat@zstu.tg.edu.pl lub telefonicznie – 32 719 11 58.
W zgłoszeniu podaj:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Główne wejście do szkoły znajduje się od ulicy Pokoju.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego, brak znaczników TO TU.
Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.
rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

czwartek, 26 stycznia 2023
Dziś imieniny:
Tymoteusza, Michała

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2023 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska