UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
06Jakiego naboju używamy w pistolecie P-83? Jak dzielimy obiekty kulturalne w prawie wojennym? Do czego służy busola?
Między innymi na takie pytania musiał odpowiedzieć zwycięzca I Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa”. A Mistrzem została szkoła - Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, którą reprezentowali - Estera Bielecka, Szymon Mendel, Cezary Kowalczyk.
26 lutego w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbył się finał Turnieju. Wcześniej odbyły się tam dwa półfinały z udziałem czterech szkół. To Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, II LO im. C. K. Norwida w Stargardzie, Liceum Ogólnokształcące w Rybniku ZDZ w Katowicach oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. W ceremonii dekoracji laureatów uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Wcześniej półfinaliści pokonali blisko 300 uczniów ze 100 szkół, które zgłosiły się do turnieju. Wzięli w nim udział uczestnicy programów adresowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej  do uczniów klas wojskowych, a koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Kadeci od 14 grudnia w kolejnych etapach rozwiązywali test obejmujący obszerną wiedzę wojskową za pośrednictwem platformy e-learningowej. Na koniec zmierzyli się na żywo w Centralnej Bibliotece Wojskowej, gdzie przy zachowaniu obostrzeń pandemicznych, spotkali się w specjalnie na tę okazję wybudowanym studiu telewizyjnym. W każdym z meczów odpowiadali na 14 pytań. Mogli korzystać z trzech podpowiedzi, z których tylko jedna była prawdziwa. Za każdą właściwą odpowiedź otrzymywali punkt.
Wszystkie  mecze oraz ceremonię dekoracji transmitowano na profilach Biura do spraw Programu  „Zostań Żołnierzem Rzeczyposolitej” - Facebook i YouTube.
Kadeci otrzymali medale, puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowo szkoły zostały zaproszone do udziału w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych. Oprócz tego zwycięzca otrzymał tytuł Mistrza Ekstraklasy Wojskowej 2021 i puchar przechodni. Będzie też mógł uczestniczyć w przedsięwzięciach promocyjnych Biura, takich jak targi, konferencje, sympozja itp.
W Turnieju wzięli udział uczestnicy z dwóch z trzech programów adresowanych przez MON do uczniów klas wojskowych, a koordynowanych przez Biuro. To działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.
W bieżącym roku szkolnym uruchomiony został także program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30.  Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły, a koordynowaniem całego projektu zajmuje się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Łącznie w obu programach uczestniczy 10 921 uczniów uczących się 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce.  MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej. Po zakończeniu edukacji chętnym absolwentom oferowane jest odbycie skróconej służby przygotowawczej, a po jej odbyciu -  możliwość zostania żołnierzem.
Trzeci z programów to „CYBER.MIL z klasą”, ruszy on jednak dopiero we wrześniu 2021 roku. Polegać będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Zakwalifikowało się do niego 16 szkół. Szkołom chcącym uczestniczyć w projekcie postawiono bardzo wysokie wymagania, m.in. z zakresu poziomu kształcenia w wybranych przedmiotach, mimo to zainteresowania było ogromne.
rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

niedziela, 09 maja 2021
Dziś imieniny:
Bozydara, Grzegorza

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska