UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel: 32 719 11 58

wosp

Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

Panel logowania

Panel logowania przeznaczony tylko dla nauczycieli ZSTU

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:472363

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
Szanowni Rodzice,
na podstawie §10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w §10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, matematyka.
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyooddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia odbywać się będą przed lekcjami.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka oraz pełnoletni uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w ww. zajęciach, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 3 września 2021 r.
Wzór deklaracji (do pobrania).
deklaracja_zaj_wspomagajace.doc
deklaracja_zaj_wspomagajace.docx
deklaracja_zaj_wspomagajace.odt
deklaracja_zaj_wspomagajace.pdf

Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.
Z poważaniem
Małgorzata Grzesiakowska
rekrutacja2021/2022
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 29 wrzśenia 2021
Dziś imieniny:
Michała, Michaliny

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska