UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1
(wykaz zbiorczy; proszę zwracać uwagę na czerwone dopiski)

Wykazy podręczników dla pozostałych klas
(oznaczenia klas są takie, jak będą obowiązywać od września 2021)

 2aLO  3aLO  3dT
 2bLO  3bLO  3gT
 2cT  3cLO  3hT
 2dT  3eLO  4cT
   3fLO  4dT
akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
1959r.-
01Pierwsze szkolenie uczniów dla PKP w siedzibie szkoły Mechaniczno-Elektrycznej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza. Inicjatorem powołania klasy był Naczelnik Parowozowni Lucjan Trzeciakowski.
   
1961r.-
02Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głównej w Tarnowskich Górach.
   
1964r.- 03Powołano Społeczny Komitet Budowy Kolejowej Szkoły Technicznej przy Węźle w Tarnowskich Górach. Przewodniczącym Komitetu został mgr inż. Franciszek Adamonis. Zadaniem Komitetu było opracowanie danych wyjściowych, przygotowanie dokumentacji techniczno-roboczej, przygotowanie terenu pod budowę, zebranie dobrowolnych wkładów pieniężnych od załogi PKP, organizowanie czynów społecznych na rzecz budowy nowej szkoły. W odpowiedzi na apel Komitetu pracownicy Węzła Kolejowego w Tarnowskich Górach zebrali przez 3 lata kwotę 1,5 miliona złotych na budowę szkoły.
   
1966r.-
7 grudnia zawarta została umowa o budowie 15-izbowej szkoły zawodowej pomiędzy Prezydium WRN w Katowicach i Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Katowicach.
   
1969r.-
0417 września przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar.
   
W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa, która do roku 2000 wykształciła 521 fachowców dla potrzeb kolei i nie tylko.
   
1969r.- 19 lipca zaczęło działać w szkole "Technikum Kolejowe dla Pracujących", które do roku 1991 wykształciło 876 techników.
   
1981r.- Powstało Dzienne Technikum Kolejowe, które do 2001r. wykształciło 731 techników.
   
2000r.- 30 maja w Częstochowie sporządzono Akt Notarialny Nr 3212 na mocy, którego Polskie Koleje Państwowe przekazały siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych PKP na rzecz Skarbu Państwa tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie Umowy Użytkowania Wieczystego i Własności Budynku.
   
2002r.- Szkoła zmieniła nazwę na "Zespół Szkół Techniczno-Usługowych". W skład szkoły wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące nr VI z elementami wojskowości
Technikum nr 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
   
2006r.- sztandar16 października Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II. Akt nadania szkole imienia wręczył Starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Korpak. Szkoła otrzymała również nowy sztandar, który ufundował Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
   
2007r.- Starosta Powiatu Tarnogórskiego, pan Józef Korpak, wręczył pani Małgorzacie Grzesiakowskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.
   
2009r.- OrlikDnia 30 marca oddano do użytku kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012". Obiekt ten wybudowano na terenie należącym do szkoły i administrować nim będzie dyrekcja szkoły.
   
2009r.- Od września otwarto nową klasę z innowacyjnym programem "Policja w służbie społeczeństwa".
   
2011r.- Od września otwarto klasę pożarniczą.
   
2012r.- 0816 października podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.
   
2018r.- szkola 2019Zakończono termomodernizację budynku szkoły, która odzyskała dawny blask. W ramach inwestycji docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również remont remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną. Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszyły się warunki nauczania. Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniosła 1 789 299zł.
rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 03 sierpnia 2021
Dziś imieniny:
Lidii, Augusta

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska