Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II Historia szkoły
UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
1959r.-
01Pierwsze szkolenie uczniów dla PKP w siedzibie szkoły Mechaniczno-Elektrycznej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza. Inicjatorem powołania klasy był Naczelnik Parowozowni Lucjan Trzeciakowski.
   
1961r.-
02Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głównej w Tarnowskich Górach.
   
1964r.- 03Powołano Społeczny Komitet Budowy Kolejowej Szkoły Technicznej przy Węźle w Tarnowskich Górach. Przewodniczącym Komitetu został mgr inż. Franciszek Adamonis. Zadaniem Komitetu było opracowanie danych wyjściowych, przygotowanie dokumentacji techniczno-roboczej, przygotowanie terenu pod budowę, zebranie dobrowolnych wkładów pieniężnych od załogi PKP, organizowanie czynów społecznych na rzecz budowy nowej szkoły. W odpowiedzi na apel Komitetu pracownicy Węzła Kolejowego w Tarnowskich Górach zebrali przez 3 lata kwotę 1,5 miliona złotych na budowę szkoły.
   
1966r.-
7 grudnia zawarta została umowa o budowie 15-izbowej szkoły zawodowej pomiędzy Prezydium WRN w Katowicach i Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Katowicach.
   
1969r.-
0417 września przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar.
   
W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa, która do roku 2000 wykształciła 521 fachowców dla potrzeb kolei i nie tylko.
   
1969r.- 19 lipca zaczęło działać w szkole "Technikum Kolejowe dla Pracujących", które do roku 1991 wykształciło 876 techników.
   
1981r.- Powstało Dzienne Technikum Kolejowe, które do 2001r. wykształciło 731 techników.
   
2000r.- 30 maja w Częstochowie sporządzono Akt Notarialny Nr 3212 na mocy, którego Polskie Koleje Państwowe przekazały siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych PKP na rzecz Skarbu Państwa tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie Umowy Użytkowania Wieczystego i Własności Budynku.
   
2002r.- Szkoła zmieniła nazwę na "Zespół Szkół Techniczno-Usługowych". W skład szkoły wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące nr VI z elementami wojskowości
Technikum nr 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
   
2006r.- sztandar16 października Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II. Akt nadania szkole imienia wręczył Starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Korpak. Szkoła otrzymała również nowy sztandar, który ufundował Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
   
2007r.- Starosta Powiatu Tarnogórskiego, pan Józef Korpak, wręczył pani Małgorzacie Grzesiakowskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.
   
2009r.- OrlikDnia 30 marca oddano do użytku kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012". Obiekt ten wybudowano na terenie należącym do szkoły i administrować nim będzie dyrekcja szkoły.
   
2009r.- Od września otwarto nową klasę z innowacyjnym programem "Policja w służbie społeczeństwa".
   
2011r.- Od września otwarto klasę pożarniczą.
   
2012r.- 0816 października podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.
   
2018r.- szkola 2019Zakończono termomodernizację budynku szkoły, która odzyskała dawny blask. W ramach inwestycji docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również remont remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną. Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszyły się warunki nauczania. Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniosła 1 789 299zł.
rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

czwartek, 26 stycznia 2023
Dziś imieniny:
Tymoteusza, Michała

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2023 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska