UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 32 719 11 58
tel. pokój nauczycielski: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

"Nie lękajcie się otwarcia drzwi Chrystusowi! (...)
To, co Chrystus wnosi w dzieje człowieka oraz całych cywilizacji,
a także w życie człowieka oraz w życie całych wspólnot, to miłość"
Jan Paweł II


Jan Paweł II
Pielgrzym pojednania

Najważniejsze dni w życiu papieża

Szedł przez swe życie jasno oświetloną przez Jezusa Chrystusa drogą. Podążał bowiem z Bogiem i do Boga. Od chwili narodzin po kres ziemskiej egzystencji.
18 maja 1920r. - między godziną 17 a 18 w Wadowicach przychodzi na świat Karol Wojtyła;
20 czerwca 1920r. - Karol Wojtyła zostaje ochrzczony;
15 września 1926r. - rozpoczyna naukę w szkole powszechnej;
13 kwietnia 1929r. - umiera Emilia, matka Karola Wojtyły;
25 maja 1929r. - Karol przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej;
1 września 1930r. - rozpoczyna naukę w Gimnazjum Męskim;
5 grudnia 1932r. - umiera brat Karola Wojtyły, Edmund;
14 maja 1938r. - matura - ze wszystkich przedmiotów: religii, języka polskiego, języka łacińskiego, greckiego i niemieckiego Karol otrzymuje oceny bardzo dobre;
sierpień 1938r. - z ojcem Karol Wojtyła przenosi się do Krakowa;
2 października 1938r. - początek nauki na I roku polonistyki;
wrzesień 1939r. - w obliczu niemieckiej agresji Karol Wojtyła z ojcem próbują uciekać na wschód, ale kiedy i z tamtej strony nadchodzi wojsko, wracają do Krakowa;
listopad 1939r. - Karol zapisuje się na II rok polonistyki, ale uniwersytet zamknięto;
wrzesień 1940r. - początek pracy w kamieniołomach w fabryce sody kaustycznej Solvay;
18 luty 1941r. - umiera ojciec Karola Wojtyły;
lato 1941r. - Karol zostaje przeniesiony do oczyszczalni w fabryce w Borku Fałęckim;
sierpień 1941r. - do mieszkania Karola Wojtyły wprowadza się Mieczysław Kotlarczyk (powiernik jego teatralnych zamiłowań);
22 sierpnia 1941r. - Kotlarczyk zakłada konspiracyjny Teatr Żywego Słowa, nazwany później Teatrem Rapsodycznym;
październik 1942r. - Karol Wojtyła wstępuje do krakowskiego seminarium duchownego, które działa w konspiracji;
1 listopada 1946r. - wyświęcenie Karola Wojtyły na księdza przez arcybiskupa Sapiehę;
2 listopada 1946r. - ksiądz Wojtyła odprawia w krypcie św. Leonarda na Wawelu pierwsze trzy msze - za dusze rodziców i brata;
15 listopada 1946r. - pierwsza podróż zagraniczna - do Rzymu, gdzie Karol Wojtyła będzie kontynuował studia teologiczne;
kwiecień 1947r. - ksiądz Karol Wojtyła odwiedza san Giovanni Rotondo i uczestniczy we mszy odprawianej przez ojca Pio;
19 czerwca 1948r. - broni pracę doktorską w Rzymie i dostaje 50 punktów na 50 możliwych;
8 lipca 1948r. - nominacja na wikarego parafii w leżącej pod Krakowem Niegowici;
24 listopada 1948r. - Uniwersytet Jagielloński wydaje Karolowi Wojtyle dyplom magistra teologii;
16 grudnia 1948r. - otrzymuje tytuł doktora teologii na podstawie pracy obronionej na rzymskim Angelicum;
17 sierpnia 1949r. - przeniesienie do parafii św. Floriana w Krakowie, tu prowadzi rekolekcje;
23 lipca 1951r. - umiera kardynał Adam Sapieha;
15 listopada 1957r. - na KUL-u zatwierdzony zostaje tytuł docenta dla Karola Wojtyły, a on sam prowadzi wykłady na temat -Miłość i odpowiedzialność-, poza tym publikuje wiele tekstów naukowych i etycznych oraz poezje;
4 lipca 1958r. - papież Pius XII nominuje Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej;
28 września 1958r. - uroczyste wyświęcenie na biskupa; w jego herbie znalazła się litera M z krzyżem jako symbol Maryi i hasło Totus Tuus (cały twój), będące wyrazem oddania Matce Bożej;
27 kwietnia 1960r. - w Nowej Hucie dochodzi do zamieszek - mieszkańcy uniemożliwiają zniszczenie krzyża; biskup Wojtyła pozywa do sądu Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych w Nowej Hucie, obwiniając ją o wywołanie całego zajścia;
30 grudnia 1963r. - papież Paweł VI mianuje go arcybiskupem metropolitą krakowskim;
28 czerwca 1967r. - Karol Wojtyła otrzymuje z rąk papieża Pawła VI biret kardynalski i zostaje mianowany członkiem Kongregacji Kościoła Wschodniego i Kongregacji Soboru;
15 sierpnia 1970r. - kardynał Wojtyła zostaje powołany przez papieża do Kongregacji do spraw Kultu Bożego, która ma się zająć odnową liturgii;
27 września 1971r. - kolejny wyjazd do Rzymu, tym razem na II sesję Synodu Biskupów, podczas którego razem z papieżem Pawłem VI i prymasem Wyszyńskim koncelebruje mszę beatyfikacyjną ojca Maksymiliana Marii Kolbego;
marzec 1976r. - na zaproszenie papieża odprawia dla niego i Kurii Rzymskiej rekolekcje wielkopostne; od tej pory jego nazwisko coraz częściej pojawia się w mediach w kontekście następcy Pawła VI;
8 sierpnia 1978r. - papież Paweł VI umiera;
11 sierpnia 1978r. - kardynał Karol Wojtyła, razem z prymasem Wyszyńskim, udają się do Rzymu na pogrzeb i konklawe;
29 września 1978r. - po zaledwie 33 dniach pontyfikatu umiera następny papież Jan Paweł I;
14 października 1978r. - rozpoczyna się konklawe; gdy staje się jasne, ze kardynał Wojtyła ma szansę zostać papieżem, prymas Wyszyński radzi mu: -Przyjmij! Ten wybór i ten krzyż, który jest z nim związany-
16 października 1978r. - o godz. 18.00 nad kaplicą Sykstyńską pojawia się biały dym; chwilę później kardynał Pericle Felici oznajmuje -habemus papam-; 265. Papieżem zostaje wybrany Karol Wojtyła; przybiera imię Jan Paweł II;
22 października 1978r. - uroczysta inauguracja pontyfikatu, podczas której papież Polak mówi: -Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!-
24 stycznia 1979r. - papież przyjmuje na audiencji Andrieja Gromykę, radzieckiego ministra spraw zagranicznych, którego zadaniem jest przekonać się, jakie są zamiary polskiego zwierzchnika Kościoła;
25 stycznia 1979r. - Jan Paweł II rozpoczyna pierwszą zagraniczną podróż: do Dominikany i Meksyku;
15 marca 1979r. - Watykan ogłasza pierwsza encyklikę Jana Pawła II --Redemptor hominis- (Odkupiciel człowieka) -mówiąc o problemach, z jakimi przyjdzie się borykać Kościołowi;
2 czerwca 1979r. - rozpoczyna się pierwsza pielgrzymka papieska do ojczyzny;
30 czerwca 1979r. - papież mianuje nowych kardynałów, wśród nich jest Franciszek Macharski;
30 maja 1980r. - papież wyrusza w podróż do Francji, której zadaje pytanie: -Czy mnie jeszcze miłujesz-- i dodaje: -Cywilizacja konsumpcyjna nie czyni ludzi szczęśliwymi. Nigdy nie czyniła-;
30 listopad 1980r. - druga encyklika papieska -Dives in misericordia- (Bogaty w miłosierdzie);
16 grudnia 1980 r. -Jan Paweł II pisze list do Leonida Breżniewa w obronie Polski i ,,Solidarności-;
13 maja 1981r. - zamach na Ojca Świętego;
28 maja 1981r. - umiera Stefan Wyszyński, prymas Polski;
7 lipca 1981r. - papież mianuje Józefa Glempa nowym prymasem;
15 września 1981r. - kolejna encyklika - -Laborem exercens- - mówi o godności ludzkiej pracy;
25 listopada 1981r. - Jan Paweł II mianuje kardynała Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary;
6 kwietnia 1982r. - w liście do generała Wojciecha Jaruzelskiego papież zwraca się o poszanowanie praw człowieka i narodu;
28 września 1982r. - na prywatnej audiencji papież przyjmuje Dalajlamę (duchowego przywódcę Tybetu);
2 luty 1983r. - wśród nowo mianowanych kardynałów jest prymas Polski Józef Glemp;
16 czerwca 1983r. - zaczyna się druga pielgrzymka do Polski;
27 grudnia 1983r. - papież składa wizytę w więzieniu człowiekowi, który do niego strzelał - Mehmetowi Ali Agcy;
30 marca 1985r. - na I Światowe spotkanie Młodzieży do Rzymu przyjeżdża ok. 250 tys. ludzi z ponad 70 krajów;
2 czerwca 1985r. - czwarta encyklika -Slavorum Apostoli- o procesie chrystianizacji Słowian;
13 kwietnia 1986r. - Ojciec Święty przekracza progi rzymskiej Synagogi Większej, a w przemówieniu nazywa Żydów -braćmi-;
18 maja 1986r. - papież podpisuje swoją piątą encyklikę - -Dominum et Vivificantem- - o Duchu Świętym;
18 listopada 1986r. - papież wyrusza w najdłuższą pielgrzymkę; potrwa do 1 grudnia, a w tym czasie Jan Paweł II odwiedzi Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele;
25 marca 1987r. - szósta encyklika -Redemptoris Mater-;
8 czerwca 1987r. - rozpoczyna się trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski;
30 grudnia 1987r. - kolejna encyklika - -Sollicitudo rei socialis- - krytykuje liberalny kapitalizm Zachodu i marksistowski kolektywizm Wschodu;
17 lipca 1989r. - Polska oficjalnie nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Watykanem;
1 grudnia 1989r. - papież przyjmuje na audiencji Michaiła Gorbaczowa; trzy miesiące późnie ZSRR nawiąże oficjalne stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską;
7 grudnia 1990r. - encyklika -Redemptoris missio- mówi o misyjnym zadaniu Kościoła;
1 maja 1991r. - encyklika -Centesimus annus- o konsekwencjach upadku komunizmu;
1 czerwca 1991r. - rozpoczyna się kolejna pielgrzymka do Polski;
13 sierpnia 1991r. - Ojciec Święty znów na kilka dni odwiedza ojczyznę; głównym celem jest spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze;
15 lipca 1992r. - Jan Paweł II poddany zostaje operacji usunięcia fragmentu jelita z guzem;
31 października 1992r. - papież rehabilituje Galileusza, stwierdza, że Kościół niesłusznie go potępił;
7 grudnia 1992r. - ogłoszenie pierwszego od ponad 400stu lat katechizmu Kościoła Katolickiego;
4 września 1993r. - rozpoczyna się pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii;
5 października 1993r. - ukazuje się nowa encyklika - -Veritatis splendor- (Blask prawdy) - papież broni norm moralnych;
19 października 1994r. - ukazuje się nowa książka Jana Pawła II - -Przekroczyć próg nadziei-;
26 grudnia 1994r. - amerykański tygodnik -Time- ogłasza Jana Pawła II Człowiekiem Roku;
15 stycznia 1995r. - na mszę w Manili przybywa 5-milionowy tłum; to największe zgromadzenie w dziejach ludzkości;
25 marca 1995r. - papież ogłasza encyklikę -Evangelium vitae- - o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego;
5 października 1995r. - podczas pielgrzymki do stanów Zjednoczonych Ojciec Święty mówi w ONZ o prawach narodów;
22 lutego 1996r. - Jan Paweł II podpisuje konstytucję apostolską - dotyczy m. in. zasad wyborów następnego papieża;
21 czerwca 1996r. - początek pielgrzymki do zjednoczonych Niemiec: -Brama Brandenburska stała się bramą wolności-
6 października 1996r. - papież trafia do kliniki Gemelli, gdzie zostaje mu wycięty wyrostek robaczkowy;
12 kwietnia 1997r. - Jan Paweł II odwiedza zniszczone przez wojnę domową Sarajewo;
31 maja 1997r. - Ojciec Święty po raz szósty odwiedza ojczyznę; patrząc na krzyż na Giewoncie podczas mszy w Zakopanem, mówi: -Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce sur sum corda -w górę serca!-;
21 sierpnia 1997r. - podczas XII Światowego Dnia Młodzieży papież spotyka się w Paryżu z ponad milionem wiernych;
21 stycznia 1998r. - zaczyna się podróż na Kubę, papież spotyka się z Fidelem Castro;
14 września 1998r. - trzynasta encyklika -Fides et ratio- - o relacjach miedzy wiarą a rozumem;
5 czerwca 1999r. - początek kolejnej pielgrzymki do Polski;
12 marca 2000r. - podczas homilii Ojciec Święty przeprasza za winy Kościoła wyrządzone wyznawcą innych religii;
20 marca 2000r. - papież pielgrzymuje do Ziemi Świętej;
13 maja 2000r. - Jan Paweł II wyjawia 3. część tajemnicy fatimskiej, która, zdaniem Watykanu mówi o zamachu na papieża;
15 sierpnia 2000r. - ponad dwa miliony wiernych uczestniczą w XV Dniach Młodzieży w Rzymie;
4 maja 2001r. - pielgrzymka do Grecji, Syrii i na Maltę;
23 czerwca 2001r. - początek podróży na Ukrainę;
16 czerwca 2002r. - kanonizacja ojca Pio - to on przepowiedział Karolowi Wojtyle, że zostanie papieżem, a jego pontyfikat naznaczony będzie krwią;
16 sierpnia 2002r. - Jan Paweł II przyjeżdża z pielgrzymką do Polski; dzień później podczas mszy w Łagiewnikach zawierza świat Bożemu Miłosierdziu;
6 czerwca 2003r. - Jan Paweł II wyrusza w swoją setną pielgrzymkę - tym razem jedzie do Chorwacji;
14 sierpnia 2004r. - papież odwiedza Lourdes;
19 października 2004r. - beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty;
31 stycznia 2005r. - pogarsza się stan zdrowia Ojca Świętego;
1 lutego 2005r. - papież z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy trafia do kliniki Gemelli;
10 lutego 2005r. - Jan Paweł II opuszcza szpital;
24 lutego 2005r. - wracają problemy z oddychaniem i papież znów trafia do kliniki; tu zostaje poddany tracheotomii;
13 marca 2005r. - Ojciec Święty wraca do Watykanu;
31 marca 2005r. - infekcja dróg moczowych wywołuje wysoką gorączkę, która doprowadza do zakażenia krwi i zawału serca, ale papież nie chce być przewieziony do szpitala;
1 kwietnia 2005r. - stan Jana Pawła II jest bardzo poważny (trudności z oddychaniem, niestabilne ciśnienie, niewydolność serca, krążenia i nerek);
2 kwietnia 2005r. - o godz. 21.37 Ojciec Święty umiera; Jego najbliżsi współpracownicy usłyszeli chwilę przedtem z ust Jana Pawła II słowa: -Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję-.

rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

poniedziałek, 28 listopada 2022
Dziś imieniny:
Lesława, Zdzisława

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2022 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska