UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1
(wykaz zbiorczy; proszę zwracać uwagę na czerwone dopiski)

Wykazy podręczników dla pozostałych klas
(oznaczenia klas są takie, jak będą obowiązywać od września 2021)

 2aLO  3aLO  3dT
 2bLO  3bLO  3gT
 2cT  3cLO  3hT
 2dT  3eLO  4cT
   3fLO  4dT
akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

"Nie lękajcie się otwarcia drzwi Chrystusowi! (...)
To, co Chrystus wnosi w dzieje człowieka oraz całych cywilizacji,
a także w życie człowieka oraz w życie całych wspólnot, to miłość"
Jan Paweł II


Jan Paweł II
Pielgrzym pojednania

Najważniejsze dni w życiu papieża

Szedł przez swe życie jasno oświetloną przez Jezusa Chrystusa drogą. Podążał bowiem z Bogiem i do Boga. Od chwili narodzin po kres ziemskiej egzystencji.
18 maja 1920r. - między godziną 17 a 18 w Wadowicach przychodzi na świat Karol Wojtyła;
20 czerwca 1920r. - Karol Wojtyła zostaje ochrzczony;
15 września 1926r. - rozpoczyna naukę w szkole powszechnej;
13 kwietnia 1929r. - umiera Emilia, matka Karola Wojtyły;
25 maja 1929r. - Karol przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej;
1 września 1930r. - rozpoczyna naukę w Gimnazjum Męskim;
5 grudnia 1932r. - umiera brat Karola Wojtyły, Edmund;
14 maja 1938r. - matura - ze wszystkich przedmiotów: religii, języka polskiego, języka łacińskiego, greckiego i niemieckiego Karol otrzymuje oceny bardzo dobre;
sierpień 1938r. - z ojcem Karol Wojtyła przenosi się do Krakowa;
2 października 1938r. - początek nauki na I roku polonistyki;
wrzesień 1939r. - w obliczu niemieckiej agresji Karol Wojtyła z ojcem próbują uciekać na wschód, ale kiedy i z tamtej strony nadchodzi wojsko, wracają do Krakowa;
listopad 1939r. - Karol zapisuje się na II rok polonistyki, ale uniwersytet zamknięto;
wrzesień 1940r. - początek pracy w kamieniołomach w fabryce sody kaustycznej Solvay;
18 luty 1941r. - umiera ojciec Karola Wojtyły;
lato 1941r. - Karol zostaje przeniesiony do oczyszczalni w fabryce w Borku Fałęckim;
sierpień 1941r. - do mieszkania Karola Wojtyły wprowadza się Mieczysław Kotlarczyk (powiernik jego teatralnych zamiłowań);
22 sierpnia 1941r. - Kotlarczyk zakłada konspiracyjny Teatr Żywego Słowa, nazwany później Teatrem Rapsodycznym;
październik 1942r. - Karol Wojtyła wstępuje do krakowskiego seminarium duchownego, które działa w konspiracji;
1 listopada 1946r. - wyświęcenie Karola Wojtyły na księdza przez arcybiskupa Sapiehę;
2 listopada 1946r. - ksiądz Wojtyła odprawia w krypcie św. Leonarda na Wawelu pierwsze trzy msze - za dusze rodziców i brata;
15 listopada 1946r. - pierwsza podróż zagraniczna - do Rzymu, gdzie Karol Wojtyła będzie kontynuował studia teologiczne;
kwiecień 1947r. - ksiądz Karol Wojtyła odwiedza san Giovanni Rotondo i uczestniczy we mszy odprawianej przez ojca Pio;
19 czerwca 1948r. - broni pracę doktorską w Rzymie i dostaje 50 punktów na 50 możliwych;
8 lipca 1948r. - nominacja na wikarego parafii w leżącej pod Krakowem Niegowici;
24 listopada 1948r. - Uniwersytet Jagielloński wydaje Karolowi Wojtyle dyplom magistra teologii;
16 grudnia 1948r. - otrzymuje tytuł doktora teologii na podstawie pracy obronionej na rzymskim Angelicum;
17 sierpnia 1949r. - przeniesienie do parafii św. Floriana w Krakowie, tu prowadzi rekolekcje;
23 lipca 1951r. - umiera kardynał Adam Sapieha;
15 listopada 1957r. - na KUL-u zatwierdzony zostaje tytuł docenta dla Karola Wojtyły, a on sam prowadzi wykłady na temat -Miłość i odpowiedzialność-, poza tym publikuje wiele tekstów naukowych i etycznych oraz poezje;
4 lipca 1958r. - papież Pius XII nominuje Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej;
28 września 1958r. - uroczyste wyświęcenie na biskupa; w jego herbie znalazła się litera M z krzyżem jako symbol Maryi i hasło Totus Tuus (cały twój), będące wyrazem oddania Matce Bożej;
27 kwietnia 1960r. - w Nowej Hucie dochodzi do zamieszek - mieszkańcy uniemożliwiają zniszczenie krzyża; biskup Wojtyła pozywa do sądu Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych w Nowej Hucie, obwiniając ją o wywołanie całego zajścia;
30 grudnia 1963r. - papież Paweł VI mianuje go arcybiskupem metropolitą krakowskim;
28 czerwca 1967r. - Karol Wojtyła otrzymuje z rąk papieża Pawła VI biret kardynalski i zostaje mianowany członkiem Kongregacji Kościoła Wschodniego i Kongregacji Soboru;
15 sierpnia 1970r. - kardynał Wojtyła zostaje powołany przez papieża do Kongregacji do spraw Kultu Bożego, która ma się zająć odnową liturgii;
27 września 1971r. - kolejny wyjazd do Rzymu, tym razem na II sesję Synodu Biskupów, podczas którego razem z papieżem Pawłem VI i prymasem Wyszyńskim koncelebruje mszę beatyfikacyjną ojca Maksymiliana Marii Kolbego;
marzec 1976r. - na zaproszenie papieża odprawia dla niego i Kurii Rzymskiej rekolekcje wielkopostne; od tej pory jego nazwisko coraz częściej pojawia się w mediach w kontekście następcy Pawła VI;
8 sierpnia 1978r. - papież Paweł VI umiera;
11 sierpnia 1978r. - kardynał Karol Wojtyła, razem z prymasem Wyszyńskim, udają się do Rzymu na pogrzeb i konklawe;
29 września 1978r. - po zaledwie 33 dniach pontyfikatu umiera następny papież Jan Paweł I;
14 października 1978r. - rozpoczyna się konklawe; gdy staje się jasne, ze kardynał Wojtyła ma szansę zostać papieżem, prymas Wyszyński radzi mu: -Przyjmij! Ten wybór i ten krzyż, który jest z nim związany-
16 października 1978r. - o godz. 18.00 nad kaplicą Sykstyńską pojawia się biały dym; chwilę później kardynał Pericle Felici oznajmuje -habemus papam-; 265. Papieżem zostaje wybrany Karol Wojtyła; przybiera imię Jan Paweł II;
22 października 1978r. - uroczysta inauguracja pontyfikatu, podczas której papież Polak mówi: -Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!-
24 stycznia 1979r. - papież przyjmuje na audiencji Andrieja Gromykę, radzieckiego ministra spraw zagranicznych, którego zadaniem jest przekonać się, jakie są zamiary polskiego zwierzchnika Kościoła;
25 stycznia 1979r. - Jan Paweł II rozpoczyna pierwszą zagraniczną podróż: do Dominikany i Meksyku;
15 marca 1979r. - Watykan ogłasza pierwsza encyklikę Jana Pawła II --Redemptor hominis- (Odkupiciel człowieka) -mówiąc o problemach, z jakimi przyjdzie się borykać Kościołowi;
2 czerwca 1979r. - rozpoczyna się pierwsza pielgrzymka papieska do ojczyzny;
30 czerwca 1979r. - papież mianuje nowych kardynałów, wśród nich jest Franciszek Macharski;
30 maja 1980r. - papież wyrusza w podróż do Francji, której zadaje pytanie: -Czy mnie jeszcze miłujesz-- i dodaje: -Cywilizacja konsumpcyjna nie czyni ludzi szczęśliwymi. Nigdy nie czyniła-;
30 listopad 1980r. - druga encyklika papieska -Dives in misericordia- (Bogaty w miłosierdzie);
16 grudnia 1980 r. -Jan Paweł II pisze list do Leonida Breżniewa w obronie Polski i ,,Solidarności-;
13 maja 1981r. - zamach na Ojca Świętego;
28 maja 1981r. - umiera Stefan Wyszyński, prymas Polski;
7 lipca 1981r. - papież mianuje Józefa Glempa nowym prymasem;
15 września 1981r. - kolejna encyklika - -Laborem exercens- - mówi o godności ludzkiej pracy;
25 listopada 1981r. - Jan Paweł II mianuje kardynała Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary;
6 kwietnia 1982r. - w liście do generała Wojciecha Jaruzelskiego papież zwraca się o poszanowanie praw człowieka i narodu;
28 września 1982r. - na prywatnej audiencji papież przyjmuje Dalajlamę (duchowego przywódcę Tybetu);
2 luty 1983r. - wśród nowo mianowanych kardynałów jest prymas Polski Józef Glemp;
16 czerwca 1983r. - zaczyna się druga pielgrzymka do Polski;
27 grudnia 1983r. - papież składa wizytę w więzieniu człowiekowi, który do niego strzelał - Mehmetowi Ali Agcy;
30 marca 1985r. - na I Światowe spotkanie Młodzieży do Rzymu przyjeżdża ok. 250 tys. ludzi z ponad 70 krajów;
2 czerwca 1985r. - czwarta encyklika -Slavorum Apostoli- o procesie chrystianizacji Słowian;
13 kwietnia 1986r. - Ojciec Święty przekracza progi rzymskiej Synagogi Większej, a w przemówieniu nazywa Żydów -braćmi-;
18 maja 1986r. - papież podpisuje swoją piątą encyklikę - -Dominum et Vivificantem- - o Duchu Świętym;
18 listopada 1986r. - papież wyrusza w najdłuższą pielgrzymkę; potrwa do 1 grudnia, a w tym czasie Jan Paweł II odwiedzi Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele;
25 marca 1987r. - szósta encyklika -Redemptoris Mater-;
8 czerwca 1987r. - rozpoczyna się trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski;
30 grudnia 1987r. - kolejna encyklika - -Sollicitudo rei socialis- - krytykuje liberalny kapitalizm Zachodu i marksistowski kolektywizm Wschodu;
17 lipca 1989r. - Polska oficjalnie nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Watykanem;
1 grudnia 1989r. - papież przyjmuje na audiencji Michaiła Gorbaczowa; trzy miesiące późnie ZSRR nawiąże oficjalne stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską;
7 grudnia 1990r. - encyklika -Redemptoris missio- mówi o misyjnym zadaniu Kościoła;
1 maja 1991r. - encyklika -Centesimus annus- o konsekwencjach upadku komunizmu;
1 czerwca 1991r. - rozpoczyna się kolejna pielgrzymka do Polski;
13 sierpnia 1991r. - Ojciec Święty znów na kilka dni odwiedza ojczyznę; głównym celem jest spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze;
15 lipca 1992r. - Jan Paweł II poddany zostaje operacji usunięcia fragmentu jelita z guzem;
31 października 1992r. - papież rehabilituje Galileusza, stwierdza, że Kościół niesłusznie go potępił;
7 grudnia 1992r. - ogłoszenie pierwszego od ponad 400stu lat katechizmu Kościoła Katolickiego;
4 września 1993r. - rozpoczyna się pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii;
5 października 1993r. - ukazuje się nowa encyklika - -Veritatis splendor- (Blask prawdy) - papież broni norm moralnych;
19 października 1994r. - ukazuje się nowa książka Jana Pawła II - -Przekroczyć próg nadziei-;
26 grudnia 1994r. - amerykański tygodnik -Time- ogłasza Jana Pawła II Człowiekiem Roku;
15 stycznia 1995r. - na mszę w Manili przybywa 5-milionowy tłum; to największe zgromadzenie w dziejach ludzkości;
25 marca 1995r. - papież ogłasza encyklikę -Evangelium vitae- - o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego;
5 października 1995r. - podczas pielgrzymki do stanów Zjednoczonych Ojciec Święty mówi w ONZ o prawach narodów;
22 lutego 1996r. - Jan Paweł II podpisuje konstytucję apostolską - dotyczy m. in. zasad wyborów następnego papieża;
21 czerwca 1996r. - początek pielgrzymki do zjednoczonych Niemiec: -Brama Brandenburska stała się bramą wolności-
6 października 1996r. - papież trafia do kliniki Gemelli, gdzie zostaje mu wycięty wyrostek robaczkowy;
12 kwietnia 1997r. - Jan Paweł II odwiedza zniszczone przez wojnę domową Sarajewo;
31 maja 1997r. - Ojciec Święty po raz szósty odwiedza ojczyznę; patrząc na krzyż na Giewoncie podczas mszy w Zakopanem, mówi: -Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce sur sum corda -w górę serca!-;
21 sierpnia 1997r. - podczas XII Światowego Dnia Młodzieży papież spotyka się w Paryżu z ponad milionem wiernych;
21 stycznia 1998r. - zaczyna się podróż na Kubę, papież spotyka się z Fidelem Castro;
14 września 1998r. - trzynasta encyklika -Fides et ratio- - o relacjach miedzy wiarą a rozumem;
5 czerwca 1999r. - początek kolejnej pielgrzymki do Polski;
12 marca 2000r. - podczas homilii Ojciec Święty przeprasza za winy Kościoła wyrządzone wyznawcą innych religii;
20 marca 2000r. - papież pielgrzymuje do Ziemi Świętej;
13 maja 2000r. - Jan Paweł II wyjawia 3. część tajemnicy fatimskiej, która, zdaniem Watykanu mówi o zamachu na papieża;
15 sierpnia 2000r. - ponad dwa miliony wiernych uczestniczą w XV Dniach Młodzieży w Rzymie;
4 maja 2001r. - pielgrzymka do Grecji, Syrii i na Maltę;
23 czerwca 2001r. - początek podróży na Ukrainę;
16 czerwca 2002r. - kanonizacja ojca Pio - to on przepowiedział Karolowi Wojtyle, że zostanie papieżem, a jego pontyfikat naznaczony będzie krwią;
16 sierpnia 2002r. - Jan Paweł II przyjeżdża z pielgrzymką do Polski; dzień później podczas mszy w Łagiewnikach zawierza świat Bożemu Miłosierdziu;
6 czerwca 2003r. - Jan Paweł II wyrusza w swoją setną pielgrzymkę - tym razem jedzie do Chorwacji;
14 sierpnia 2004r. - papież odwiedza Lourdes;
19 października 2004r. - beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty;
31 stycznia 2005r. - pogarsza się stan zdrowia Ojca Świętego;
1 lutego 2005r. - papież z ostrym zapaleniem krtani i tchawicy trafia do kliniki Gemelli;
10 lutego 2005r. - Jan Paweł II opuszcza szpital;
24 lutego 2005r. - wracają problemy z oddychaniem i papież znów trafia do kliniki; tu zostaje poddany tracheotomii;
13 marca 2005r. - Ojciec Święty wraca do Watykanu;
31 marca 2005r. - infekcja dróg moczowych wywołuje wysoką gorączkę, która doprowadza do zakażenia krwi i zawału serca, ale papież nie chce być przewieziony do szpitala;
1 kwietnia 2005r. - stan Jana Pawła II jest bardzo poważny (trudności z oddychaniem, niestabilne ciśnienie, niewydolność serca, krążenia i nerek);
2 kwietnia 2005r. - o godz. 21.37 Ojciec Święty umiera; Jego najbliżsi współpracownicy usłyszeli chwilę przedtem z ust Jana Pawła II słowa: -Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję-.

rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 03 sierpnia 2021
Dziś imieniny:
Lidii, Augusta

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska