Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II Sentencje Jana Pawła II
UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
 

roza_pap


Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

roza_pap


Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.

roza_pap


Chociaż nie jestem wśród was na codzień,
 jak bywało przez tyle lat dawniej -
to przecież noszę w sercu wielką troskę.
Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was.
Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień.

roza_pap


Czujesz się osamotniony.
Postaraj się odwiedzić kogoś,
kto jest jeszcze bardziej samotny.

roza_pap


Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych.

roza_pap


Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary!
Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

roza_pap


Cierpienie należy do ludzkiego losu.

roza_pap


Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała...

roza_pap


Nie ulegajcie słabościom!
Nie dajcie się zwyciężyć złu!
Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go,
a nie pozostaw w zagrożeniu.

roza_pap


Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

roza_pap


Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.

roza_pap


Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.
Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

roza_pap


Wczoraj do Ciebie nie należy.
Jutro niepewne...Tylko dziś jest Twoje.

roza_pap


Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw.
Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; żniw tego,
co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,
a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.
Jak w końcowej partii wielkiej symfonii,
te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

roza_pap


Uzdrówcie rany przeszłości miłością.
Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu,
ale niech spowoduje cud pojednania.

roza_pap


Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.

roza_pap


"(...)człowiek nie urzeczywistni,
nie zrealizuje siebie samego,
jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego.
To jest wielki program. Na całe życie."

roza_pap


"Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus.
Wierzcie Jego Słowom, wierzcie Jego miłości.
W Nim jest nasze zbawienie."

roza_pap


"Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości.
Bądźcie wytrwali."

roza_pap


"Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy.
Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki."

roza_pap


"Na drodze, którą jest Chrystus nie jesteście nigdy sami.
Jest z Wami Duch Święty Pocieszyciel."

roza_pap


"Nie lękajcie się wyzwań jakie stawia przed Wami świat.
Przyjmijcie Ducha Świętego.
On Was wszystkiego nauczy." (J14, 26)

roza_pap


"Podnieście głowy i zobaczcie cel Waszej drogi.
Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wami Duch Święty,
to nie może być innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie.
Tego celu nie można stracić z oczu. (...)
Nie chodzi o ten czas, który przeminie. Tu chodzi o wieczność."

roza_pap


"Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę."

roza_pap


"Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność.
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością."

roza_pap


"Żyjcie w obecności Chrystusa. Uczyńcie Go Panem każdej chwili.
Każdej chwili Waszej codzienności. Uczyńcie Go Panem Waszej przyszłości."

roza_pap


"Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa.
Niech ten wybór kształtuje Waszą teraźniejszość i waszą przyszłość.
Niech nadaje kształt Waszemu życiu."

roza_pap


"Dziś te Jezusowe Słowa kieruję do każdego i każdej z Was:
Wypłyń na głębię!
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię!
Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata."

roza_pap


"Przyjmij Słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję."

roza_pap


"Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa.
Nie bój się! Wypłyń na głębię! Jest przy Tobie Chrystus."

roza_pap


"Niech lampy Waszej wiary, nadziei i miłości nigdy nie gasną.
Niech będą światłem dla świata."

roza_pap


"Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego.
Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim w niedzielę, dzień Pański.
Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi."

roza_pap


Niech tajemnica Eucharystii ogarnie całe wasze życie.
Niech z Eucharystii czerpie moc wasza miłość Boga i braci,
niech rozpala się wasza wiara i umacnia nadzieja.

roza_pap


"Wpatrujcie się z ufnością w Chrystusa, odnówcie swą miłość ku Temu,
który jest obecny w Eucharystycznym Sakramencie!
On jest boskim Gościem duszy, oparciem w każdej słabości,
mocą w każdej próbie, pociechą w każdym cierpieniu,
jest chlebem życia, ostatecznym przeznaczeniem człowieka."

roza_pap


"Tylko dzięki Jezusowi, który ofiarowuje się nam pod postaciami chleba i wina,
życie ludzkie osiąga swą pełnię:
"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

roza_pap


"Eucharystia to wielka szkoła braterskiej miłości.
Kto często spożywa eucharystyczny Chleb, nie może pozostawać nieczuły na potrzeby braci,
ale musi wraz z innymi budować, przez konkretne czyny cywilizację miłości."

roza_pap


"W Eucharystii szukajcie światła i odwagi dla waszej codziennej posługi,
byście stawali się uczniami boskiego Mistrza."

roza_pap


"Nie lękajcie się mówić o Bogu i nosić z podniesionym czołem oznaki wiary."

roza_pap


"Różaniec - znak ocalenia dla świata."

roza_pap


 "Wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważać.
W jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje "bardziej być" do "więcej mieć".
Ale nigdy samo "więcej mieć" nie może zwyciężyć. (...)
Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą:
swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.
To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego."

roza_pap


"Przyszłość Polski zależy od Was. I musi od Was zależeć!
To jest nasza Ojczyzna!
To jest nasze "być" i nasze "mieć"!
I nikt nie może pozbawić nas prawa
ażeby przyszłość tego naszego "być" i "mieć" nie zależała od nas."

roza_pap


Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.

roza_pap


Każdy z Was, młodzi przyjaciele znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić,
nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości,
które trzeba utrzymać i obronić - tak jak to Westerplatte,
w sobie i wokół siebie. 

roza_pap


(...) zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty.
Nie przestawajcie za nie dziękować Temu,
który "hojnie darzy, łaską i chwałą.
Nie odmawiajcie dobrodziejstw postępującym nienagannie."

roza_pap


Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi, i rozwijajcie je z Bożą pomocą.
Nieście je jako dary Ducha Świętego wszystkim,
którzy potrzebują Waszego miłosierdzia.

roza_pap


Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię "Polska",
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.
Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym.
Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

roza_pap


Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
abyście od Niego nie odstąpili,
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On wyzwala człowieka,
abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest "największa",
która się wyraziła przez Krzyż,
a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

roza_pap


Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać.
To znaczy właśnie więcej "być".
Szkoła to poszerzony dom rodzinny.
rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

czwartek, 26 stycznia 2023
Dziś imieniny:
Tymoteusza, Michała

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2023 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska