Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II Szkoła dziś
UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

pol

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II jest szkołą, która wrosła w tradycję miasta Tarnowskie Góry. Kształci w nowoczesnych zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia i funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. Posiada bogatą bazę dydaktyczną: pracownię teleinformatyczną, logistyczną, telekomunikacyjną. Szkoła jest wyposażona w dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, estetyczne sale lekcyjne, pracownie do nauki języków obcych, salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, salę do zajęć z samoobrony, nowoczesne wielofunkcyjne boisko -Moje Boisko "Orlik 2012".

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych to szkoła, w której panuje przyjazna i życzliwa atmosfera, a młodzież czuje się bezpiecznie. Zapewniamy uczniom bezpłatne praktyki zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo zawodowe.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa: Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, Powiatowa Rada Młodzieży, Szkolne Koło PCK, koło SKS (piłka ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa i tenis stołowy), Koło Elektroniczne. W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz z zajęć sportowych w ramach unijnego projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". W nastepnym roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowej wymianie w ramach projektu Socrates-Comenius i współpracowała z młodzieżą szkół średnich z Turcji i Francji. W roku 2011/2012 w szkole gościł asystent z Turcji w ramach projektu Comenius Asystentura.

Od 2000 roku atrakcją Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych jest VI Liceum Ogólnokształcące zwane mundurowym. To tutaj młodzież ma szanse zetknięcia się z tajnikami służby wojskowej, uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach z musztry i w wakacyjnym obozie wojskowym. Liceum to przygotowuje do pracy w służbach mundurowych. W roku szkolnym 2009/2010 utworzono kolejne klasy mundurowe, tym razem o specjalności policyjnej - "Policja w służbie dla społeczeństwa".

W kolejnym roku powstała klasa pożarnicza, gdzie realizowany jest program innowacyjny "Pożarnictwo - prewencja i walka z zagrożeniami".

W roku szkolnym 2012/2013 w VI LO funkcjonuje 11 oddziałów. Szkoła współpracuje
z 5 Tarnogórskim Pułkiem Chemicznym, z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach,
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

staz16 października 2012 roku w ZSTU podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.

W Technikum nr 12 w roku szkolnym 2012/2013 istnieją 4 oddziały o specjalnościach technik logistyk i technik teleinformatyk. Szkoła przystąpiła do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie". W ramach zajęć praktycznych szkoła współpracuje z firmami logistycznymi i teleinformatycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Międzynarodowym Lotniskiem Katowice-Pyrzowice GTL S.A.

 

 

 

 

 

rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

czwartek, 26 stycznia 2023
Dziś imieniny:
Tymoteusza, Michała

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2023 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska