UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1
(wykaz zbiorczy; proszę zwracać uwagę na czerwone dopiski)

Wykazy podręczników dla pozostałych klas
(oznaczenia klas są takie, jak będą obowiązywać od września 2021)

 2aLO  3aLO  3dT
 2bLO  3bLO  3gT
 2cT  3cLO  3hT
 2dT  3eLO  4cT
   3fLO  4dT
akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

pol

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II jest szkołą, która wrosła w tradycję miasta Tarnowskie Góry. Kształci w nowoczesnych zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia i funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. Posiada bogatą bazę dydaktyczną: pracownię teleinformatyczną, logistyczną, telekomunikacyjną. Szkoła jest wyposażona w dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, estetyczne sale lekcyjne, pracownie do nauki języków obcych, salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, salę do zajęć z samoobrony, nowoczesne wielofunkcyjne boisko -Moje Boisko "Orlik 2012".

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych to szkoła, w której panuje przyjazna i życzliwa atmosfera, a młodzież czuje się bezpiecznie. Zapewniamy uczniom bezpłatne praktyki zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo zawodowe.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa: Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, Powiatowa Rada Młodzieży, Szkolne Koło PCK, koło SKS (piłka ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa i tenis stołowy), Koło Elektroniczne. W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie korzystali z zajęć dodatkowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz z zajęć sportowych w ramach unijnego projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". W nastepnym roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowej wymianie w ramach projektu Socrates-Comenius i współpracowała z młodzieżą szkół średnich z Turcji i Francji. W roku 2011/2012 w szkole gościł asystent z Turcji w ramach projektu Comenius Asystentura.

Od 2000 roku atrakcją Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych jest VI Liceum Ogólnokształcące zwane mundurowym. To tutaj młodzież ma szanse zetknięcia się z tajnikami służby wojskowej, uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach z musztry i w wakacyjnym obozie wojskowym. Liceum to przygotowuje do pracy w służbach mundurowych. W roku szkolnym 2009/2010 utworzono kolejne klasy mundurowe, tym razem o specjalności policyjnej - "Policja w służbie dla społeczeństwa".

W kolejnym roku powstała klasa pożarnicza, gdzie realizowany jest program innowacyjny "Pożarnictwo - prewencja i walka z zagrożeniami".

W roku szkolnym 2012/2013 w VI LO funkcjonuje 11 oddziałów. Szkoła współpracuje
z 5 Tarnogórskim Pułkiem Chemicznym, z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach,
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

staz16 października 2012 roku w ZSTU podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.

W Technikum nr 12 w roku szkolnym 2012/2013 istnieją 4 oddziały o specjalnościach technik logistyk i technik teleinformatyk. Szkoła przystąpiła do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie". W ramach zajęć praktycznych szkoła współpracuje z firmami logistycznymi i teleinformatycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Międzynarodowym Lotniskiem Katowice-Pyrzowice GTL S.A.

 

 

 

 

 

rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 03 sierpnia 2021
Dziś imieniny:
Lidii, Augusta

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska