UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1
(wykaz zbiorczy; proszę zwracać uwagę na czerwone dopiski)

Wykazy podręczników dla pozostałych klas
(oznaczenia klas są takie, jak będą obowiązywać od września 2021)

 2aLO  3aLO  3dT
 2bLO  3bLO  3gT
 2cT  3cLO  3hT
 2dT  3eLO  4cT
   3fLO  4dT
akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021
w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II
 w Tarnowskich Górach


 1. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2020/2021.
      Spotkanie z zespołem SU, dyskusje, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny. - 09.2020
 2. Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU, regulaminami, statutem szkoły. - 09.2020
 3. Przygotowanie konkursu świątecznego na kartkę świąteczną i stroik bożonarodzeniowy. - 12.2018
 4. Podsumowanie pracy SU - sprawozdanie z działalności SU w semestrze pierwszym. - 01.2021
 5. Poczta Walentynkowa. - 02.2021
 6. Przygotowanie pożegnania dla maturzystów. - 04.2021
 7. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021, wręczenie dyplomów i nagród najbardziej zaangażowanym w prace SU. - 06.2021
 8. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. - 06.2021
 9. Konkursy i gazetki ścienne – wg potrzeb: cały rok, wg potrzeb
 10. Akademie i apele wg potrzeb: cały rok, wg potrzeb.
Pozostałe działania.
Praca na rzecz szkoły:
 • Losowanie "Szczęśliwego numerka" (codziennie, przez cały rok szkolny przez osoby wyznaczone);
 • Prowadzenie gazetki okolicznościowej (cały rok szkolny);
 • Umieszczanie informacji na stronę internetową szkoły (cały rok szkolny wg potrzeb);
 • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym (cały rok szkolny przy współpracy z PRM przez całą społeczność uczniowską).
rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 03 sierpnia 2021
Dziś imieniny:
Lidii, Augusta

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska