Historia szkoły

1959r.- Pierwsze szkolenie uczniów dla PKP w siedzibie szkoły Mechaniczno-Elektrycznej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza. Inicjatorem powołania klasy był Naczelnik Parowozowni Lucjan Trzeciakowski.

1961r. – Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głównej w Tarnowskich Górach.

1964r. – Powołano Społeczny Komitet Budowy Kolejowej Szkoły Technicznej przy Węźle w Tarnowskich Górach. Przewodniczącym Komitetu został mgr inż. Franciszek Adamonis. Zadaniem Komitetu było opracowanie danych wyjściowych, przygotowanie dokumentacji techniczno-roboczej, przygotowanie terenu pod budowę, zebranie dobrowolnych wkładów pieniężnych od załogi PKP, organizowanie czynów społecznych na rzecz budowy nowej szkoły. W odpowiedzi na apel Komitetu pracownicy Węzła Kolejowego w Tarnowskich Górach zebrali przez 3 lata kwotę 1,5 miliona złotych na budowę szkoły.

1966r. – 7 grudnia zawarta została umowa o budowie 15-izbowej szkoły zawodowej pomiędzy Prezydium WRN w Katowicach i Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Katowicach.

1969r. – 17 września przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar.

W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa, która do roku 2000 wykształciła 521 fachowców dla potrzeb kolei i nie tylko.

1969r. – 19 lipca zaczęło działać w szkole „Technikum Kolejowe dla Pracujących”, które do roku 1991 wykształciło 876 techników.

1981r. – Powstało Dzienne Technikum Kolejowe, które do 2001r. wykształciło 731 techników.

2000r. – 30 maja w Częstochowie sporządzono Akt Notarialny Nr 3212 na mocy, którego Polskie Koleje Państwowe przekazały siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych PKP na rzecz Skarbu Państwa tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na podstawie Umowy Użytkowania Wieczystego i Własności Budynku.

2002r. – Szkoła zmieniła nazwę na „Zespół Szkół Techniczno-Usługowych”. W skład szkoły wchodzą:
VI Liceum Ogólnokształcące z elementami wojskowości
Technikum nr 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych

2006r. – 16 października Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II. Akt nadania szkole imienia wręczył Starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Korpak. Szkoła otrzymała również nowy sztandar, który ufundował Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.

2007r. – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, pan Józef Korpak, wręczył pani Małgorzacie Grzesiakowskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.

2009r. – Dnia 30 marca oddano do użytku kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt ten wybudowano na terenie należącym do szkoły i administrować nim będzie dyrekcja szkoły.

2009r. – Od września otwarto nową klasę z innowacyjnym programem „Policja w służbie społeczeństwa”.

2011r. – Od września otwarto klasę pożarniczą.

2012r. – 16 października podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki. Będzie ono obejmowało działania dydaktyczno-wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności odnośnie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Komendant Powiatowy Policji objął honorowym patronatem mundurowe klasy policyjne naszej szkoły.

2012r. – Zakończono termomodernizację budynku szkoły, która odzyskała dawny blask. W ramach inwestycji docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również remont remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną. Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszyły się warunki nauczania. Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniosła 1 789 299zł.

2022r. – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, pani Krystyna Kosmala, wręczyła pani Grażynie Kowalskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.

2023r. – 13 stycznia, otwarto nowoczesną multimedialną strzelnicę z systemem szkolno-treningowym „POJEDYNEK”. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie 2022”. Całkowita wartość projektu wyniosła 230 tys. złotych. Część środków pozyskano od Ministra Obrony Narodowej (180 tys. złotych), a pozostała stanowiły środki własne Powiatu Tarnogórskiego.

Pozostałe wpisy:

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych odbyło się na placu szkolnym. Pani Dyrektor Grażyna Kowalska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem , dyplomy

Więcej »

Sukces ucznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczeń ZSTU, Igor Kowolik, spisał się bardzo dobrze na Mistrzostwach Śląska w pływaniu 🏊, które odbyły się w dniach

Więcej »

Kadeci i uczniowie naszej szkoły w samo południe, uczcili pamięć Mateusza Sitka – żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który został śmiertelnie ugodzony nożem na polsko-białoruskiej

Więcej »
Skip to content