Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik transportu kolejowego oraz technik logistyk.
Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 15.01.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 100 uczniów i uczennic klas
III i IV kierunku technik logistyk i technik transportu kolejowego.
Wartość całkowita projektu 448 175 zł
Dofinansowanie 403 357,50 zł
w tym
Wartość dofinansowania z UE 380 948,75 zł
Budżet Państwa 22 408,75 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe

Pozostałe wpisy:

Informacja

Pragniemy przypomnieć, że kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej „wojskowość” i „straż graniczna” proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do dnia

Więcej »

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrekcja Szkoły informuje, że w dniach 26-28 sierpnia 2024, odbędą się egzaminy poprawkowe, według następującego harmonogramu: 26.08.2024informatyka – godz. rozpoczęcia 8:00matematyka – godz. rozpoczęcia 8:00przyjmowanie

Więcej »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych odbyło się na placu szkolnym. Pani Dyrektor Grażyna Kowalska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem , dyplomy

Więcej »

Sukces ucznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczeń ZSTU, Igor Kowolik, spisał się bardzo dobrze na Mistrzostwach Śląska w pływaniu 🏊, które odbyły się w dniach

Więcej »
Skip to content