Porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach

W dniu 08 marca 2023r. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach reprezentowany przez panią dyrektor Grażynę Kowalską zawarł porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach reprezentowanym przez pana por. Daniela Belica.
Poprzez zawarte porozumienie młodzież nowo otwartego kierunku w VI Liceum Ogólnokształcącym o profilu pedagogika resocjalizacyjna z psychologią ogólną będzie mogła korzystać z wykładów, prelekcji, warsztatów i szkoleń z udziałem funkcjonariuszy pełniących służbę w Areszcie Śledczym. W zamian uczniowie będą podejmowali działania i inicjatywy o charakterze artystycznym np. prezentowanie swojej twórczości teatralno-muzyczno-rozrywkowej.
Ta ścisła współpraca pozwoli w młodym człowieku kształtować postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne.

Pozostałe wpisy:

III miejsce w konkursie literackim

Z radością i dumą przekazuję dobre wieści: uczeń klasy 2aLO, Paweł Flakus, zdobył trzecie miejsce w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PROZATORSKIM IM. FIODORA DOSTOJEWSKIEGO DLA MŁODZIEŻY

Więcej »

Pobiegnij o zdrowie

Z uwagi na obecnie wyczerpany limit zapisów, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu) w odpowiedzi bądź

Więcej »

Przegląd musztry

12. marca kadeci 2a i 3a stanęli w szranki w Śląskim Przeglądzie z Musztry w Jankowicach organizowanych przez OZ w Katowicach CWCR.  Po poprzednim przeglądzie,

Więcej »
Skip to content