Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
im. Jana Pawła II

ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry.

Sekretariat tel. 327 19 11 58

Pokój nauczycielski tel. 699 852 590

Zespół Szkół
Techniczno-Usługowych
im. Jana Pawła II

ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat tel. 48 32 719 11 58

Pokój nauczycielski tel. 699 852 590

Social Media:

1,5% Twojego podatku
na fundację "Powiatowe dzieci"
z dopiskiem Kolejówka.

Należy w tym celu podać
nr KRS: 0000133718
cel szczegółowy: "Kolejówka"

Wykaz podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę
w roku szkolnym 2023/2024 znajduje się pod linkiem

UWAGA! Wykaz uzupełniono o podręcznik do języka hiszpańskiego
dnia 22.08.2023

Wykaz podręczników uzupełniony

Prosimy zwrócić uwagę na czerwone dopiski. Nie wszystkie podręczniki obowiązują we wszystkich klasach. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.

Z Życia Szkoły:

III miejsce w konkursie literackim

Z radością i dumą przekazuję dobre wieści: uczeń klasy 2aLO, Paweł Flakus, zdobył trzecie miejsce w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PROZATORSKIM IM. FIODORA DOSTOJEWSKIEGO DLA MŁODZIEŻY

Więcej »

Pobiegnij o zdrowie

Z uwagi na obecnie wyczerpany limit zapisów, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu) w odpowiedzi bądź

Więcej »

Przegląd musztry

12. marca kadeci 2a i 3a stanęli w szranki w Śląskim Przeglądzie z Musztry w Jankowicach organizowanych przez OZ w Katowicach CWCR.  Po poprzednim przeglądzie,

Więcej »

Druga część desantu na Maltę

W drugim rzucie zdobywania Malty desantowali się kadeci 2a w  dniach 16-18  marca realizacja przyjętego w 1 klasie planu „4 stolice świata w 4 lata” na

Więcej »

W dniach 5-7 marca  kadeci 3a zakończyli realizację przyjętego w 1 klasie planu „4 stolice świata w 4 lata”. Po Warszawie, Londynie, Rzymie przyszedł czas

Więcej »

Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali

Skip to content